Set Full Picture as WhatsApp DP Without Cropping

set full whatsapp dp without cropping

How to Set Full Picture as WhatsApp DP मित्रांनो आपण जेव्हा पण Whatsapp Dp Update  करतो तेव्हा तो फक्त Square मध्येच Update होत असतो, पण आपल्याकडे असे काही फोटो असतात ते Square मध्ये नसतात मग ते अर्धवटपणे डीपीला अपडेट होत असतात म्हणजे DP ला Fit  होत असतात. How to Set Full Picture as WhatsApp DP … Read more