शुद्ध तूपाचा रंग हलका पिवळा असतो.

 भेसळयुक्त तूपाचा रंग गडद पिवळा किंवा नारंगी असू शकतो.

शुद्ध तूप गरम करताना तडतड आवाज करते.

शुद्ध तूप द्रवरूपात असताना पारदर्शक  असते.

 शुद्ध तूपाची चव थोडी गोड आणि क्षारयुक्त असते.

भेसळयुक्त तूप गरम करताना शांत राहते .